קול קורא להגשת הצגות לפרס קיפוד הזהב לשנת 2023

עמותת קיפוד הזהב, המאגדת את היוצרים העצמאיים, מרכזי הפרינג' והתיאטראות העצמאיים בישראל קוראת לכל העוסקים במלאכת הפרינג' והתיאטרון העצמאי, להגיש את ההצגות כמועמדות לפרס קיפוד הזהב 2023.

מרכזי פרינג', קבוצות, יוצרים עצמאיים מוזמנים להגיש את הצגותיהם עד ה- 5 בפברואר 2023

הצגות שהופקו במסגרת מוסדות לימוד יוכלו להגיש את מועמדותן רק במקרה בו הן ממשיכות להיות מוצגות באופן שוטף לקהל הרחב בתשלום  מחוץ למסגרת הלימודים.

הצגות המועלות במסגרת בית פרינג' מוזמנות להגיש מועמדות לפרס עד ה- 5 בפברואר 2022 לאחראי בבית הפרינג' המארח. יוצרים עצמאיים או קבוצות שלא משתייכות או לא מוגשות במסגרת בית פרינג' או אי"ב,   מוזמנים לפנות ישירות לגלית ברסקי מרכזת מטה הפרס במייל [email protected].

הגשות שיגיעו אחרי מועד זה לא תתקבלנה.

יוכלו להגיש הצגות שמועד האחרון לעלייתם לבמה הוא סוף אפריל 2023.      

שלב הצפייה הראשון של ועדת השיפוט יתקיים עד סוף יולי 2023, במהלך חודשים אלו יגיעו לצפיה מספר שופטים מתוך ועדת השיפוט. על כל הפקה להעמיד לפחות 5 מועדים לצפיה עד סוף יולי.

בסוף יולי תחילת אוגוסט חבר השופטים יחליט על ההצגות העולות לרשימה הקצרה, ואז יהיה על ההצגות להעמיד בחודשים ספטמבר – אוקטובר – נובמבר לפחות 3 מועדים לצפיית חברי האקדמיה בהצגה.

פסטיבל קיפוד הזהב יתקיים בין התאריכים 12 – 21 בנובמבר 2023,  וההצגות העולות לרשימה הקצרה -השורט ליסט יהיו חייבות להעמיד לפחות מועד אחד לצפיית חברי האקדמיה.

טקס הענקת פרסים קיפוד הזהב יתקיים בצהרי יום שישי 24.11.2023.

הצגה המגישה עצמה לפרס תשלם דמי השתתפות עבור השלב הראשון בסך 250 ₪.

אנא בצעו העברה בנקאית:

 

בנק דיסקונט

סניף 147 – סניף צפון דיזינגוף

חשבון 67666851 – קיפוד הזהב פרס תיאטרון הפרינג.

את אישור העברה אנא שילחו למייל של גלית ברסקי.

הצגה שתעלה לשלב השני  תשלם 250 ₪ נוספים.

 נא למלא את הטופס הרצ"ב ולהחזירו למייל זה , ולצרף תאריכים לצפיה בחודשים ינואר  – פברואר 2022 .

טופס ההגשה